Multifunctioneel wijkgebouw

Project: Multifunctioneel wijkgebouw Khaliq Nagar

In de zomer van 2009 en 2010 is er in de sloppenwijk met hulp van Impulsis, een initiatief van Edukans, ICCO en KerkInActie, een multifunctioneel wijkgebouw gebouwd. Het gebouw dat dient als school, naaicentrum, en kerk is dankzij hulp van velen bíjna af.
Sinds januari 2010 kunnen de kinderen naar school. Op dit moment zijn er 100 leerlingen die nu naar school kunnen. In mei 2010 kregen we een tweede verdubbelingscontract van Impulsis. In totaal hebben zij 35.000 euro verdubbeld. Het gebouw is er, maar we blijven investeren in goed kwalitatief onderwijs. Een onderwijsplan is er, er zijn gekwalificeerde docenten, goede boeken, en blijvende nascholing. Voor november 2010 is er nog €4.000 nodig voor dit project! Hiervoor geldt: elke euro voor dit project worden er twee!

 

Algemene doelstelling van Stichting The Saviour's Welfare:
"Het is ons verlangen, dat de leefomstandigheden en levenskansen van kansarme mensen in een gedeelte van grote sloppenwijken in Pakistan verbeterd worden, zonder onderscheid te maken naar religie, taal, leeftijd, ras of geaardheid."

 

Grofweg concentreert het werk van de stichting zich op de speerpunten ontwikkelingswerk en educatie. We werken met duidelijke doelen.
Per project wordt vervolgens een uitgebreid projectplan opgesteld waarin duidelijk wordt verwoord wat de bedoeling is van een bepaald project. Voor ons huidige project in Khaliq Nagar gaat het onder meer om de volgende zaken:

- Ontwikkelingswerk
Bouwen van een multi-functioneel wijkgebouw, bestrijden van kinderarbeid, verbeteren van de leefomstandigheden van wijkbewoners, o.a. door het organiseren van kleinschalige werkprojecten (naaicursussen voor vrouwen).U kunt hier het projectplan van het project Khaliq Nagar downloaden, waarin u alle details over dit project kunt lezen.

- Educatie
Basisonderwijs voor kinderen, voorlichtings-projecten op het gebied van sociale hygiëne en werkgelegenheid.

Onze visie op onderwijs en educatie is verwoord in ons onderwijsplan .

Terug naar vorige pagina

Laatst aangepast op vrijdag, 20 april 2012 18:44
 

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20